Vertaa halvin lainayhtiö minuutissa ja säästä jopa tuhansia euroa!

Uusin julkaistu luottokanta -tilasto kertoo pienlainojen osuuden olevan koko luottokannasta varsin marginaalisen. Ennätyksellisestä 112,5 miljardin euron luottokannasta pienlainojen osuus on nimittäin vain 118,1 miljoonaa euroa eli 7,2 promillea.

Suomalaisten luottokanta on reilussa kasvussa

Tilastokeskus julkaisee luottokanta -tilaston neljännesvuosittain. Nyt julkaistu tilasto on ajalta 1.4. – 30.6.2012. Sen mukaan Suomalaisten kotitalouksien luottokanta on reilussa kasvussa, sillä vuosikasvu on edelleen ollut noin viiden prosentin luokkaa.

Suurimman osan luottokannasta muodostavat asuntolainat, joiden osuus on 86,6 miljardia euroa. Kulutusluottoja ja opintolainoja suomalaisilla on 16,3 miljardin euron edestä. Myös pienlainojen osuus on kasvussa, sillä niitä myönnettiin yli 5 % enemmän kuin edellisen vuosineljänneksen aikana.

Pienlainat ovat vakiinnuttaneet paikkansa

Myönnettyjen pienlainojen määrän kasvaminen kertoo lainamuodon vakiinnuttaneen paikkansa lainakentällä. Uusia pienlainoja myönnettiin nyt tilastoidulla toisella vuosineljänneksellä 94,5 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa yhteensä 383 767 uutta pienlainaa. Kasvua oli siis edelliseen vuosineljännekseen verrattuna yli 5 % ja edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen huikeat 18,9 %.

Tyypillinen pienlaina on alle 300 euron suuruinen

Pienlaina on nimensä mukaan summaltaan pienehkö laina. Tilastokeskuksen vuosineljänneksen tilastosta käy ilmi, että tyypillinen pienlaina on keskimäärin 246 euron suuruinen. Takaisinmaksuaika puolestaan on keskimäärin 34,1 päivän mittainen.

Vuosikorko pienlainalle puolestaan oli keskimäärin 864 %, mikä tarkoittaa sitä, että vuoden aikana laskua oli tullut 172 prosenttiyksikköä. Silti lainan kulujen osuus on verraten suuri, sillä erilaiset kulut muodostavat noin 23,5 % koko myönnetystä lainapääomasta.

Luottokanta on virallinen tilasto

Luottokanta-tilasto on luotettavaa tietoa, koska kyseessä on Tilastokeskuksen virallinen tilasto. Se ilmoittaa luottokannan ja uusien nostettujen antolainojen jakaantumisen luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain, rahoitusvaateittain sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan. Se tilastoi tietoa myös pienlainayritysten toiminnasta, ja vaikka yksikkökohtaiset perustiedot ovatkin salassa pidettäviä, on kokonaiskuva kattava.